Nobelpristagaren i kemi, Frances H. Arnold, under Nobelföreläsningen 2018. Foto: KVA.
Nobelpristagaren i kemi, Frances H. Arnold, under Nobelföreläsningen 2018. Foto: KVA.
 

De officiella Nobelföreläsningarna hålls av årets pristagare i fysik, kemi och ekonomiska vetenskaper. Nobelföreläsningarna 2019 websänds live på www.kva.se och www.nobelprize.org.

Nobelföreläsningarna är gratis och öppna för alla. Ingen anmälan. Aula Magna öppnar kl 8.40, föreläsningarna börjar kl 9.00. Observera att inte går att reservera plats.

Föreläsningarna hålls på engelska.