Nobelpristagare

Pristagare från universitetet

  • Tomas Tranströmer. Foto: Albert Bonniers Förlag Tomas Tranströmer, litteratur 2011 Tomas Tranströmer (1931-2015) belönades 2011 med Nobelpriset i litteratur för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga.
  • Paul Crutzen, Copyright Nobelstiftelsen Paul Crutzen, kemi 1995 Paul Crutzen (f 1933) belönades med Nobelpriset i kemi 1995 för forskning om hur ozonet i vår atmosfär bildas och bryts ned.
  • Bild på George de Hevesy© Nobelstiftelsen George de Hevesy, kemi 1943 George de Hevesy (1885-1966) belönades 1943 med Nobelpriset i kemi för att han utvecklade metoden att använda isotoper för att spåra kemiska reaktioner och processer i kroppen.
  • Bild på von Euler© Nobelstiftelsen Hans von Euler-Chelpin, kemi 1929 Hans von Euler-Chelpin (1873-1964) belönades 1929 med Nobelpriset i kemi för sin forskning om sockerjäsning och enzymerna som är inblandade i de komplexa reaktionerna.
  • Bild på Arrhenius© Nobelstiftelsen Svante Arrhenius, kemi 1903 Svante Arrhenius (1859-1927) belönades 1903 med Nobelpriset i kemi för upptäckten av hur kemiska föreningar i lösning kan leda elektrisk ström.
  • Bild på Myrdal© Nobelstiftelsen Sveriges Riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne Gunnar Myrdal (1898-1987) belönades 1974 med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för sitt arbete inom penning- och konjunkturteori samt studier av sambandet mellan ekonomiska, sociala och institutionella förhållanden.