Under trettiotalet lämnade Gunnar Myrdal flera viktiga bidrag till den så kallade Stockholmsskolan inom nationalekonomin, bland annat genom att betona hur förväntningar påverkar konjunkturer. I sina senare arbeten tog han även in sociala och politiska aspekter av samhället, framför allt i An American Dilemma från 1944 om USA:s rasproblem. Boken spelade en stor roll i debatten och besluten om medborgarrätt under de följande decennierna. Även boken Asian Drama från 1968 om rötterna till överbefolkning och fattigdom i Sydasien fick stort genomslag och påverkade forskning och samhällsdebatt om u-ländernas problem.

Tiden mellan olika akademiska uppgifter ägnade Gunnar Myrdal åt politiken. Han fick stort inflytande inom socialdemokraterna och blev en av arkitekterna bakom krispolitiken på 30-talet med ökade offentliga satsningar för att motverka depressionen. Han hade också stort inflytande på den svenska välfärdspolitiken tillsammans med hustrun Alva, också hon verksam som politiker. Gunnar Myrdal hade ett flertal nationella och internationella uppdrag, bland annat som svensk handelsminister och exekutivsekreterare för FN:s ekonomiska kommission för Europas återuppbyggnad 1947-57.

Gunnar Myrdal var professor i nationalekonomi vid Stockholms högskola under åren 1933-50. 1962 grundade han Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet och var dess föreståndare till och med 1967.

Gunnar Myrdal delade priset i ekonomiska vetenskaper 1974 med Friedrich von Hayek.