Arbetet med att utse Nobelpristagarna i kemi och fysik samt ekonomipristagaren leds av tre priskommittéer vid Kungl Vetenskapsakademien (KVA). Ordföranden för kommitten för priset i fysik liksom sekreterarna i kommittéerna för priserna i kemi och ekonomisk vetenskap är professorer vid Stockholms universitet. Ytterligare forskare vid universitetet ingår i de tre kommittéerna vid KVA eller är ledamöter i Svenska Akademien som utser litteraturpristagarna.

Nobelkommittén för kemi 

Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi vid Stockholms universitet, är sekreterare för och ledamot i kemikommittén. Peter Brzezinski, professor i biokemi, är ledamot i kommittén.

Nobelkommittén för fysik

Mats Larsson, professor i molekylfysik vid Stockholms universitet, är ordförande och ledamot i fysikkommittén. Thors Hans Hansson, professor i teoretisk fysik, är ledamot i kommittén.

Nobelkommittén för litteratur

Anders Olsson, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet är ordförande för Svenska Akademiens Nobelkommitté för litteraturpriset. Tomas Riad, professor i nordiska språk och Kjell Espmark, professor emeritus i litteraturvetenskap tillhör de arton röstberättigade ledamöterna i Svenska Akademien. I december 2019 tillträder Åsa Wikforss, professor i filosofi, som ledamot av Svenska Akademien.

Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Nobels minne

Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet är sekreterare och ledamot i kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Ledamöterna och professorerna Jakob Svensson och Per Krusell är båda verksamma vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet.

Möt Nobelpristagarna i Aula Magna

Den 8 december varje år anordnar KVA de traditionella Nobelprisföreläsningarna med pristagarna i Aula Magna vid Stockholms universitet.

Nobelpristagare från Stockholms universitet

Genom tiderna har fyra forskare som varit verksamma vid universitetet tagit emot Nobelpriset, samtliga i kemi. Dessutom har en forskare mottagit Sveriges Riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.