Arbetet med att utse Nobelpristagarna i kemi och fysik samt ekonomipristagaren leds av tre priskommittéer vid Kungl Vetenskapsakademien (KVA). Sekreterarna i kommittéerna för priserna i kemi och ekonomisk vetenskap är professorer vid Stockholms universitet. Ytterligare forskare vid universitetet ingår i de tre kommittéerna vid KVA eller är ledamöter i Svenska Akademien som utser litteraturpristagarna.

Nobelkommittén för kemi 

Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi vid Stockholms universitet, är sekreterare och ledamot i kemikommittén. Peter Brzezinski, professor i biokemi, är ledamot i kommittén.

Nobelkommittén för fysik

I kommittén sitter Mats Larsson, professor i molekylfysik, och Thors Hans Hansson, professor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet.

Nobelkommittén för litteratur

År 2018 delas inte Nobelpriset i litteratur ut.

Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Nobels minne

Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet är sekreterare och ledamot i kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Ledamöterna och professorerna Jakob Svensson, Per Krusell och John Hassler är alla verksamma vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet.

Möt Nobelpristagarna i Aula Magna

Den 8 december varje år anordnar KVA de traditionella Nobelprisföreläsningarna med pristagarna i Aula Magna vid Stockholms universitet.

Nobelpristagare från Stockholms universitet

Genom tiderna har fyra forskare som varit verksamma vid universitetet tagit emot Nobelpriset, samtliga i kemi. Dessutom har en forskare mottagit Sveriges Riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.