Vid sammankomsten den 13 december 2017 valdes nio nya ledamöter in i Kungl. Vetenskapsakademien. Av dessa finns tre vid Stockholms universitet.

Professor Christos Samakovlis, Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, har valts in som svensk ledamot i klassen för biologiska vetenskaper.

Neus Visa, professor i molekylär genomforskning vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW), Stockholms universitet, har valts in som ledamot i Akademiens klass för biovetenskaper.

Frank Wilczek
Frank Wilczek

Frank Wilczek, professor vid Fysikum samt Massachusetts Institute of Technology, MIT, har valts in som utländsk ledamot i klassen för fysik.

Hela listan på nya ledamöter