Astrid Gräslund belönas för sin kartläggning av de processer som leder till att proteiner felveckar sig i hjärnan och bildar de senila plack som går att se hos exempelvis patienter som lider av Alzheimers sjukdom.

Bror Holmberg-medaljen delas ut var tredje år av Svenska kemisamfundet. Medaljen utdelas som belöning för framstående kemiska forskningsinsatser.

Läs mer på Svenska kemisamfundets hemsida.