Kungl. Vitterhetsakademien har beslutat om utdelning av priser och medaljer till framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap.
 

Foto: Patrick Miller
Anna Dahlgren. Foto: Patrick Miller

Anna Dahlgren, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, är en av två mottagare av Rettigska priset. Hon får priset, som är på 250 00 kronor, för sin inflytelserika och angelägna forskning inom konstvetenskap med fotokonsten som centralt tema. Den andra mottagaren av Rettigska priset är Paula Henrikson, professor vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
Läs mer om priset till Anna Dahlgren.

Flera forskare och lärare vid Stockholms universitet får priser:
Chris de Bont
, postdoktor vid Kulturgeografiska institutionen får pris om 50 000 kronor för ”förtjänt vetenskapligt arbete.

Maria Walecka-Garbalinska, professor emerita vid Romanska och klassiska institutionen tilldelas Uno Lindgrens pris om 75 000 kronor.

Professorerna Anders Cullhed (litteraturvetenskap), Anders Andrén (arkeologi) och Mats Widgren (kulturgeografi) tilldelas även medaljer av Kungl. Vitterhetsakademien.

Läs artikel om medalj till Anders Cullhed.

Priserna och medaljerna delas ut vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars 2020.