Carl Folke
Carl Folke

Gunnerus Sustainability Award delas ut av DKNVS, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, och NTNU, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet. Priset uppmärksammar vetenskapligt arbete för global hållbarhet.

”Prisvinnare Folke har brutit ny mark för att förstå det dynamiska samspelet mellan människa och natur, ekosystemens funktioner och tjänster, samt hur socioekonomiska förhållanden bidrar till att förvalta och skydda ekosystemens förmåga att tackla förändringar, så kallad resiliens.”, skriver NTNU i ett pressmeddelande.

Carl Folke är professor och forskningsledare vid Stockholms Resilienscentrum vid Stockholms universitet och föreståndare för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien. Gunnerus Sustainability Award delas ut under en ceremoni i Trondheim 19 oktober. Det instiftades 2012 och är uppkallat efter botanisten och biskopen Johan Ernst Gunnerus, en av grundarna till DKNVS. Priset är på 1 miljon kronor, guldmedalj och diplom.