Gunnar von Heijne

Gunnar von Heijne tilldelas priset för avgörande insatser för att skapa viktiga teoretiska och experimentella redskap som ökar förståelsen av mekanismerna bakom membranproteinernas biosyntes.

Priset delas ut till framstående forskare som gjort avgörande insatser inom membranproteinforskningen och finansieras av företaget Anatrace.

Läs mer