Pål Stenmark vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, får priset för sina strukturbiologiska studier av botulinumtoxin. Hans arbete öppnar möjligheter för att utveckla nya muskelavslappnande läkemedel.

Anna Överby Wernstedt vid Umeå universitet får priset för sina biokemiska studier av virusinfektioner. Hennes arbete är grundläggande för vår förståelse av hur kroppen försvarar sig mot invaderande virus.

Sven och Ebba-Christina Hagbergs Stiftelse

Sven och Ebba-Christina Hagbergs Stiftelse har till ändamål att stimulera och främja vetenskaplig forskning, företrädesvis inom det medicinska och biokemiska området, och delar varje år ut ett personligt pris samt forskningsstöd till en kvinnlig och en manlig framstående ung forskare i Sverige. Stiftelsens anslag och pris går vartannat år till de olika kategorierna. I nomineringsfrågor samarbetar stiftelsen med Kungliga Vetenskapsakademien och Karolinska Institutet.

Sven Hagberg (1894-1961) var civilingenjör och spannmålskemist. Han utvecklade en ny metod för att mäta bakningsegenskaper hos mjöl. Metoden, "Hagberg Falling Number", används idag över hela världen. Ebba-Christina Hagberg (1900-1972) var engagerad i föreningsarbete och delade sin makes intresse för främmande kulturer. Makarna hade inga barn utan testamenterade sin kvarlåtenskap till stiftelsen som varje år delar ut ett pris till två lovande forskare.