Dan Petersen Foto: Markus Marcetic/KAW
Foto: Markus Marcetic/KAW

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin allmänna sammankomst den 20 februari om utdelning av Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik, Flormanska belöningen, Edlundska priset och Wallmarkska priset.

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2019 på 200 000 kr i forskningspris och 75 000 kr för ett symposium, tilldelas Dan Petersen, biträdande lektor i matematik vid Stockholms universitet, med motiveringen ”för en rad viktiga arbeten inom algebraisk geometri och speciellt för sina resultat om kohomologin för modulirum av kurvor”.

Dan Petersen är Wallenberg Academy Fellow.
Här kan du läsa mer om hans forskning De abstrakta rummens geometri.

Flormanska belöningen 2019 på 20 000 kr tilldelas Nelson Gekara, Umeå universitet, med motiveringen ”för sina banbrytande studier av den fysiologiska regleringen av mekanismer för det medfödda immunförsvaret”.

Edlundska priset 2019 på 90 000 kr tilldelas Michael Björklund, Chalmers Tekniska högskola, med motiveringen för ”hans framstående matematiska tillämpningar av ergodteori och analys av gitterstrukturer”.

Wallmarkska priset 2019 på 110 000 tilldelas Yaroslav Kvashnin, Uppsala universitet, med motiveringen för ”hans nyskapande materialmodellering med inriktning mot magnetism och stark elektronkorrelation”.