Priset Årets lärare vid Stockholms universitet delas varje år ut till en till fyra riktigt pedagogiskt skickliga lärare. Det är studenter och anställda vid universitet som har nominerat kandidater till Årets lärare, och i år nominerades 158 lärare.

Priset går till lärare som uppfyller kriteriet att han eller hon främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning och erkänd undervisningsskicklighet.

Årets lärare tilldelas en prissumma på 50 000 kronor vardera, vilket ska ge läraren möjlighet att förkovra sig ytterligare inom sitt område. Medlen betalas ut av stiftelseförvaltningen till den institution där läraren är verksam. Pristagarna får också ett diplom som delas ut av rektor i samband med promotionshögtiden i september 2019.

Porträttbild av Årets lärare 2019
Årets lärare 2019 (från vänster): Christoffer Carlsson, Nicklas Selander och Helena Bani Shoraka

Pristagare och motiveringar

Christoffer Carlsson, universitetslektor vid Kriminologiska institutionen är en mycket engagerad lärare som lyckas förvandla det som verkar besvärligt att lära till något intressant och spännande. Genom att koppla undervisningen till aktuella händelser och förmåga att se varje student, inspirerar han studenter vilja fortsätta studera inom ämnet. Genom interaktiva moment, där Christoffer Carlsson bland annat använder olika digitala verktyg lyckas han engagera studenterna att tänka kring och värdera kunskap både för nya och mer erfarna studenter. Hans tillgänglighet för frågor och empatiska förmåga att försöka hjälpa studenter till lärande är mycket uppskattad.

Nicklas Selander, biträdande lektor vid Institutionen för organisk kemi arbetar kontinuerligt med att utveckla sin undervisning baserat på studenternas återkoppling. Han har på tre år lyckats leda ett utvecklingsarbete av en av de svåraste kurserna vid institutionen där han skapat en tydlig progression med inspelade konceptföreläsningar, filmer om nyckelbegrepp i kursen, som stöd för studenternas förståelseutveckling. Han handleder också assistenter för undervisningen, och fungerar därmed som rollmodell för andra att utvecklas i sitt akademiska lärarskap. Nicklas Selander tar sig an utmaningar, såsom att ha studenter med funktionsnedsättningar i kursgruppen, med professionalitet och systematik – som när han bjöd in till ett möte med studievägledare och berörda studenter för att skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt – för alla studenter. Nicklas Selander uppskattas mycket för sina begripliga och handfasta förklaringar till svåra avsnitt och erbjuder studenterna stöd att förstå det centrala och svåra i en interaktiv miljö.

Helena Bani Shoraka, universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet arbetar vid Tolk- och översättarinstitutet. Hon uppskattas av studenterna för sin förmåga att tydliggöra vad som förväntas av dem och hur kursinnehållet är relevant med hjälp av ett välplanerat och tydligt upplägg på undervisningen. Helena Bani Shoraka har på en kurs lyckats vända ett utgångsläge med lågt studentintresse till att få bland de bästa utvärderingarna under utbildningen. Ett ambitiöst samarbete med Studie- och språkverkstaden har också möjliggjort för fler studenter att klara kursen än tidigare. Hon bidrar aktivt till att skapa en miljö där lärarna som arbetar på olika utbildningar delar med sig av kunskaper och metoder för att utveckla undervisningen och uppvisar därmed ett akademiskt lärarskap som präglas av systematik och professionalitet i undervisningen.