Priset går till lärare som uppfyller kriterierna att hen främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning samt erkänd undervisningsskicklighet.

Det är till dessa kriterier du ska förhålla dig när du nominerar en lärare. Försök att med egna ord beskriva varför du tycker läraren uppfyller kriterieterna och förtjänar priset.

Viktigast är att nomineringen visar lärarens pedagogiska styrkor. Det gör du genom att

  • Beskriva situationer då lärarens undervisning bidrog till att du verkligen lärde dig något.
  • Ge olika exempel på hur läraren lyckas väcka ditt intresse för ämnet och motiverar dig att lära mer.
  • Du kan också berätta om hur läraren arbetar med t.ex. undervisningens planering och genomförande, om hen använder IT-stöd och så fall på vilket sätt? Hur går examinationen till? Vilka delar i undervisningen är det som bidrar till din kunskapsutveckling?

Tänk på att vi inte kommer att kunna bedöma alltför kortfattade motiveringar och svar. Önskat omfång är ca 100 - 500 ord per fråga i formuläret (det är fyra motiveringsfrågor). Det finns gott om plats för din text i rutorna i nomineringformuläret som har "scrollfunktion".

En lärare kan normalt bara tilldelas priset en gång.