Dnr SU FV-2.13.2-4453-18

Följande frågor syftar till att du ska beskriva varför läraren förtjänar att få det pedagogiska priset Årets lärare. Det är viktigt att du försöker beskriva så konkret och utförligt som möjligt de pedagogiska kvaliteter du menar att läraren har. Det är enbart på basis av innehållet i nomineringarna som en tätgrupp gallras fram bland de över 200 lärare som brukar nomineras. Vid urvalet har alla nomineringar först anonymiserats vad avser lärarens namn, kön och institution. Nomineringen måste gälla undervisning vid Stockholms universitet.

Om du är anställd vid Stockholms universitet och vill nominera en kollega, försök besvara frågorna utifrån din bild av lärarens arbete med studenterna.

Frågorna markerade med * är obligatoriska att besvara.

Fill out my online form.