2019
Christoffer Carlsson, Kriminologiska institutionen
Nicklas Selander, Institutionen för organisk kemi
Helena Bani Shoraka, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Årets lärare 2019 med motiveringar

2018
Robert Daniels, Institutionen för biokemi och biofysik
Nils Larsson, Institutionen för språkdidaktik
Iñaki Rodriguez Longarela, Företagsekonomiska institutionen
Emma Wikberg, Fysikum.

Årets lärare 2018 med motiveringar

2017
Hildred Crill, Institutionen för geologiska vetenskaper
Lisa Käll, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Said Mahmoudi, Juridiska institutionen
Daniel Ritter, Sociologiska institutionen

Årets lärare 2017 med motiveringar

2016
Lenita Freidenvall, Statsvetenskapliga institutionen
Thomas Krigsman, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Jan Storå, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Johannes Wickbom, Juridiska institutionen

Årets lärare 2016 med motiveringar

2015
Sirkku Männikkö Barbutiu, Institutionen för data- och systemvetenskap
Per Förnegård, Romanska och klassiska institutionen
Fawad Hassan, Fysikum
Andrea Sundstrand, Juridiska institutionen

Årets lärare 2015 med motiveringar

Foto: Eva Dalin
Årets pristagare 2014 från vänster till höger: Clas Hättestrand, Mårten Edenroth, Suzanne Kriström Alonzo, Maria Wingstedt. Foto: Eva Dalin

2014
Suzanne Kriström Alonzo vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Mårten Edenroth, Juridiska institutionen
Clas Hättestrand, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
Maria Wingstedt, Centrum för tvåspråkighetsforskning

2013
Alasdair Skelton, Institutionen för geologiska vetenskaper
Jessika van der Sluijs, Juridiska institutionen
Fia Sundevall, Ekonomisk-historiska institutionen
Åke Zimmermann,Slaviska institutionen

2012
Franco Pauletto, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk
Mårten Schultz, Juridiska institutionen
Magdalena Rosell, anställd vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska institutet men med hela sin undervisning förlagd till Stockholms universitet
Maria Wendt, Statsvetenskapliga institutionen

2011
Barbro Landén, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska
Martin Tamm och Yishao Zhou, Matematiska institutionen
Elisabet Borg, Psykologiska institutionen

2010
Roger Nyborg, Institutionen för nordiska språk
Carina Ljungwald och Eva Samuelsson, Institutionen för socialt arbete

2009
Ingmar Borgström, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
Henry Montgomery, Psykologiska institutionen

2008
Bo Nilsson, Avdelningen för medicinsk strålningsfysik
Annika Norée, Juridiska institutionen
Monica Skrinjar, Kriminologiska institutionen
Ulla Sundberg, Institutionen för lingvistik

2007
Krzysztof Bak, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria
Margareta Ohné, Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi

2006

Inget individuellt lärarpris delades ut

2005

Inget individuellt lärarpris delades ut

2004
Brita Bergman, Institutionen för lingvistik
Otto Hermelin, Institutionen för geologi och geokemi
Alexa Robertson, Statsvetenskapliga institutionen
Ulrik von Essen, Juridiska institutionen

2003
Ulf Björklund, Socialantropologiska institutionen
Ingrid Nordberg, Tyska institutionen
Lars-Johan Norrby, Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi
Jesper Öberg, Juridiska institutionen

2002
Henrik Edelstam, Juridiska institutionen
Alan McMillion, Engelska institutionen
Stefan Möller, Institutionen för data- och systemvetenskap
Gunnel Skoog, Zoologiska institutionen

2001
Eve Arnold, Institutionen för geologi och geokemi
Helmut Müssener, Institutionen för tyska och nederländska
Yvonne Svanström, Ekonomisk-historiska institutionen

2000
Karin Helander, Teatervetenskapliga institutionen
Theddo Rother-Schirren, Juridiska institutionen
Johan Schüldt, Juridiska institutionen
Anders Karlhede, Fysikum
Nathalie Koivula, Psykologiska institutionen

1999
Tore Bengtsson, Zoofysiologi, Wenner-Grens institut
Anders Carlsson, Institutionen för arkeologi
Cecilia Gil-Swedberg, Latinamerika-institutet
Claes Nordlöf, Juridiska institutionen

1998
Ronney Hagelberg, Juridiska institutionen
Bo Nilsson, Institutionen för medicinsk strålningsfysik
Ove Strid, Institutionen för klassiska språk
Eva Tiby, forskarassistent Kriminologiska institutionen

1997
Patricia Shaughnessy, Juridiska institutionen
Sune Stöök, Institutionen för franska och italienska
Erik Svensson, Matematiska institutionen
Merrick Tabor, Statsvetenskapliga institutionen
1996
Rolf Höök, Juridiska institutionen
Owe Jansson, Botaniska institutionen
Olle Josephson, Institutionen för nordiska språk
Anita Rissler, Psykologiska institutionen

1995
Alf Bohlin, Juridiska institutionen
Lars Hedin, Institutionen för spanska och portugisiska
Cheick Wagué, Företagsekonomiska institutionen
Barbro Åsman, Fysikum

1994
Gunnar Edvinsson, Fysikum
Hans Hertz, Institutionen för slaviska och baltiska språk
Marie Sandström, Juridiska institutionen
Lage Wedin, Psykologiska institutionen

1993
Stig Ekman, Historiska institutionen
Jan Kleineman, Juridiska institutionen
Allan Larsson, Ekonomisk-historiska institutionen
Ki Winbladh, Zoologiska institutionen

1992
Nils-Magnus Björkman, Sociologiska institutionen
Thorsten Carlsson, Institutionen för nordiska språk
Marianne Särkinen, Institutionen för geologi och geokemi
Wiweka Warnling-Nerep, Juridiska institutionen