Tidigare institutionspristagare med motiveringar, hela listan.

2009 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

2008 Centrum för barnkulturforskning

2007 Institutionen för nordiska språk

2006 Inget institutionspris delades ut

2005 Inget institutionspris delades ut

2004 Lärostudion

2003 Institutionen för lingvistik

2002 Juridiska institutionen

2001 Inget institutionspris delades ut

2000 Inget institutionspris delades ut

1999 Teatervetenskapliga institutionen

1998 Institutionen för biologisk grundutbildning

1997 Institutionen för data- och systemvetenskap

1996 Kriminologiska institutionen