Vilka kan nominera till Årets lärare?

Det är studenter och medarbetare vid Stockholms universitet som kan nominera kandidater till Årets lärare. Nomineringsperioden löper från januari till mars.

Vilka kan nomineras till priset?

De som kan nomineras till priset är alla anställda vid universitetet som har undervisningsuppdrag. En lärare kan normalt bara tilldelas priset en gång.

Vem beslutar om priset och hur går beslutsprocessen till?

  • Priset handläggs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).
  • Nomineringarna som skickats in sorteras per institution och vetenskapsområde. Därefter skickas nomineringarna till respektive institution.
  • Varje institution prioriterar fram en kandidat tillsammans med studentrepresentanter och skriver en motivering baserad på de kriterier som gäller för priset.
  • Institutionernas prioriterade och motiverade nomineringar, samt de ursprungliga nomineringarna för dessa, anonymiseras för att sedan bedömas av en arbetsgrupp som består av erfarna högskolepedagogiskt sakkunniga och representanter från Stockholms universitets studentkår.
  • Arbetsgruppen tar fram ett förslag på tätgrupp med 10 kandidater bland de nominerade.
  • CeUL:s styrelse behandlar arbetsgruppens förslag på tätgrupp och kandidaterna rangordnas.
  • Den slutliga rangordningen lämnas därefter till vicerektorer och rektorat för slutligt urval av en till fem pristagare.
  • Rektor fattar beslut om pristagare vid rektorsföredragning i juni.

När offentliggörs pristagarna?

Pristagarna offentliggörs i juni på universitetswebben. Och pristagarna meddelas och bjuds till installations- och promotionshögtiden i september, då de mottar diplom.

Vad består priset av?

Priset består av ett diplom och en prissumma om 50 000 kr som utbetalas till pristagarens institution/enhet och ska användas för lärarens fortsatta kompetensutveckling.

Regler för priset Årets lärare