Stockholms universitet ska ge utbildning av hög kvalitet. Genom pedagogiska priset vill universitetet uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande. Din röst är viktig för att undervisningen ska kunna prioriteras och utvecklas. Alla studenter och anställda kan föreslå lärare — ni kan också vara fler som nominerar i samma formulär.

Nominera här genom att använda vårt nomineringsformulär

Nomineringsperioden är öppen fram till 15 mars.

Årets lärare. Illustration.
Illustration: Sara-Mara

Pristagarna utses av rektor på förslag av styrelsen för Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet. Pristagare meddelas på webben su.se i juni.

 

Ytterligare frågor

Ytterligare information kan lämnas av Annika Forslund, CeUL. 

E-post: annika.forslund@su.se
Tfn: 08-16 22 78