De är Årets lärare

2020 års pristagare av Årets lärare är Jessica Franzén, Statistiska institutionen, Agneta Norén, Institutionen för biokemi och biofysik samt Niclas Runebou, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Pristagare och motiveringar

 

Vad är priset Årets lärare?

Stockholms universitet ska ge utbildning av hög kvalitet. Genom priset Årets lärare vill universitetet uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande.

Sedan 1992 belönar universitetet årligen en eller flera pedagogiskt skickliga lärare med ett pris om 50 000 kronor och ett diplom, som delas ut vid den årliga promotions- och installationshögtidligheten i Stadshuset. Prisbeloppet ska användas för att ge läraren möjlighet att förkovra sig ytterligare inom sitt område. Du som är student eller anställd vid universitetet kan föreslå en framstående lärare som ska få priset.

Läs mer om priset för riktigt bra undervisning

 

Hur bedöms nomineringen till Årets lärare?

Priset går till lärare som uppfyller kriterierna att hen främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning samt erkänd undervisningsskicklighet.

Kriterier att förhålla sig till när du nominerar till Årets lärare

 

Tidigare pristagare av Årets lärare

Har någon vid din institution utsetts till Årets lärare tidigare? Här hittar du Årets lärare genom tiderna samt motiveringar.

Hela listan tidigare pristagare Årets lärare

 

Syskonpriset till Årets lärare är Årets utbildningsinstitution

Pedagogiska priset — Årets utbildningsinstitution

Pedagogiska priset Årets utbildningsinstitution vid Stockholms universitet går till den institution som uppfyller kriteriet att den framgångsrikt främjar studentens lärande genom ett systematiskt pedagogiskt utvecklingsarbete som omfattar hela organisationen. Priset till årets utbildningsinstitution är just nu vilande och har inte delats ut sedan 2009 och kan inte heller sökas för 2019.

Mer om Årets utbildningsinstitution

 

Tidigare pristagare av Årets utbildningsinstitution

Har din institution fått priset Årets utbildningsinstitution? Här listas tidigare institutionspristagare och motiveringar.

Hela listan tidigare pristagare Årets utbildningsinstitution