Foto: Tobias Björkgren
Foto: Tobias Björkgren

 

2018 års Novozymes Prize tilldelas Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, för hans banbrytande upptäckter kring membranproteiner.

Membranproteiner utför flera viktiga funktioner som är livsnödvändiga för organismer, exempelvis för transporten av kemikalier till och från cellerna. Om membranproteinerna skadas kan det få ödesdigra konsekvenser för individens hälsa.
– Trots att enbart 25-30 procent av alla proteiner finns i membranen så är drygt hälften av alla läkemedel inriktade på membranproteinerna. Det är därför oerhört viktigt med kunskap om dessa proteiner för att kunna behandla sjukdomar, säger Gunnar von Heijne.

Gunnar von Heijne och hans kolleger har i sin forskning påvisat hur membranproteiner ser  ut och fungerar. De har också utvecklat algoritmer för att kunna förutsäga proteinernas struktur – verktyg som nu regelbundet används av forskare runt om i världen.

Pris på tre miljoner för hållbara lösningar

Novo Nordisk Fonden delar ut Novozyme Prize, som är på tre miljoner danska kronor, för att uppmärksamma banbrytande forskning eller teknisk utveckling som främjar utvecklingen av bioteknik för att skapa hållbara lösningar.

Läs mer om Gunnar von Heijnes vetenskapliga upptäckter och om priset på Institutionen för biokemi och biofysiks webbplats (på engelska).