Isabella Karlsson får 100 000 kronor för forskning om ”Kemikalier i textilier – en potentiell källa för mänsklig exponering samt miljöförorening”. Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.