Thor Norström är professor i sociologi vid Stockholms universitet, Institutet för social forskning. Största delen av sin karriär har han ägnat åt att forska kring alkohol.

Ur motiveringen:

”Priskommittén har enhälligt beslutat att Systembolagets kunskapspris 2017 går till professor Thor Norström för att han, genom sin systematiska, kvalificerade och omfattande samhällsvetenskapliga alkoholforskning har bidragit med ny kunskap inom alkoholforskningsområdet och för hans forskningsresultats betydelse för en restriktiv alkoholpolitik i Sverige. Vidare har hans forskning bidragit med kunskap till förebyggande alkoholpolitiska åtgärder.”

Systembolagets kunskapspris

Priset instiftades 2015 när Systembolaget fyllde 60 år. Priset är på 100 000 kronor. Priset delas ut till en alkoholforskare som är verksam i Sverige och som genom framstående forskning har bidragit med ny kunskap inom alkoholområdet. Prissumman är på 100 000 kronor och pristagaren har utsetts av en priskommitté.

Läs en intervju i Accent Magasin.