Professor emeritus i filosofi, Lars Bergström, får det Rettigska priset av Kungliga Vitterhetsakademien.  Han får priset för sitt internationellt inflytelserika fackfilosofiska författarskap och hans värdefulla bidrag till den filosofiska diskussionen i Sverige. Prissumman är på 400 000 kronor.

Robert Erikson, professor i sociologi, får Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på 600 000 kronor. Priset får han för sin forskargärning om social rörlighet. Robert Erikson har bland annat i många år lett arbetet med levnadsnivåundersökningar vid SOFI och bidragit till en unik databas. Han har också bidragit till att svensk befolkningsstatistik håller världsklass.

Cecilia Ljung har tilldelats Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete för hennes avhandling ”Under runristad häll: Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige”. I avhandlingen studeras hur texter och ornament och sammanhang speglar hur man föreställde sig död och minne under vikingatid och tidig medeltid, när ett nytt politiskt landskap växte fram. Prissumman är på 50 000 kronor. Cecilia Ljung är postdoc vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet.

Yoko Yamazaki har tilldelats Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete för hennes avhandling ”Monosyllabic Cicumjlexion in Lithuanian”. Prissumman är på 50 000 kronor. Yoko Yamazaki har disputerat vid institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.

Docent Barbro Ståhle Sjönell tilldelas Vitterhetsakademiens Jetong i guld för sina insatser inom det textkritiska området, som manifesterats i vetenskapliga utgåvor samt initiering av och medverkan i editionsnätverk. Hon har varit knuten till institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria.