Via olika minnessajter går det idag att tända digitala ljus för en avliden, att skriva digitala minnesrunor och att dela sorgen i gästböcker och på kommentarsfält. Andra onlinetjänster gör det möjligt för användaren att styra över sin död på internet; att organisera vilka delar av den digitala personligheten som ska sparas inför framtiden och vilka som ska raderas. Det går också att skicka ett sista farväl till utvalda kontakter.

Amanda Lagerkvist, docent vid Södertörns högskola, ska som Wallenberg Academy Fellow fortsätta sin forskning vid Stockholms universitet. Där ska hon undersöka relationen mellan digitaliseringen och den existentiella folkhälsan, med fokus på digitala minneskulturer. Internet kan skänka en anonymitet som underlättar en diskussion av svåra och känsliga ämnen, vilket kan ge existentiella frågor nya dimensioner. Genom internet blir bearbetningen av sorg också mer offentlig. Hur upplever användaren detta? Ger det mer mening? Eller kan det tvärtom öka känslan av tomhet? Amanda Lagerkvist ska genomföra djupintervjuer med användare i alla åldrar, samtidigt som hon undersöker hur olika minnessajter används.