David Drew
 
Kroppens celler använder framförallt glukos som energikälla och exempelvis fettceller, behöver också glukos för att kunna lagra fett. Cellerna suger upp socker från blodet med hjälp av glukostransportörer (GLUT): speciella proteiner som för in sockret i cellen.

David Drew, forskare vid Imperial College i London, kommer försöka framställa detaljerade bilder av hur GLUT ser ut, med hjälp av så kallad röntgenkristallografi. Metoden innebär att han ska skjuta röntgenstrålar genom en kristall av en GLUT. Inuti kristallen ligger dessa transportörer tätt och symmetriskt packade, likt vattenmolekyler i is. När röntgenstrålarna träffar GLUT-molekylerna kommer de att spridas – och utifrån strålarnas spridning kan David Drew ta fram en bild av hur transportören ser ut på atomnivå.

Det är ett svårt projekt, men om han lyckas, hoppas David Drew att kunskapen ska bidra till utveckling av läkemedel mot exempelvis cancer. Socker är en viktig energikälla för cancerceller, bland annat bröstcancerceller har extra många GLUT-transportörer på sin yta.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer David Drew flytta till Stockholms universitet.