År 2013 utsågs Markus Janson vid Institutionen för astronomi och Sara Strandberg vid Fysikum till Wallenberg Academy Fellows med femåriga anslag. De har nu av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) beviljats femåriga förlängningsanslag på 8 750 000 kronor vardera.

Sara Strandberg Foto:KAW

Sara Strandberg är verksam vid världens mest avancerade laboratorium för partikelfysik, CERN, som finns utanför Genève. Där deltog hon i experimenten som ledde fram till att Higgspartikeln hittades år 2012. Nu leder hon ett projekt där teoretiker och experimentalister tillsammans söker partiklar som kan förklara varför Higgspartikeln är så lätt.
Läs artikeln Söker nya elementarpartiklar på KAW:s webb.

Markus Jansson Foto: KAW

Markus Janson letar efter exoplaneter – planeter som kretsar runt stjärnor utanför vårt solsystem. Genom att förbättra teknikerna för att hitta dem vill han utforska universum och söka svar på frågan om det finns liv i rymden.
Läs artikeln Han jagar planeter i universum på KAW:s webb.

Läs mer om Wallenberg Academy Fellows vid Stockholms universitet.