Fataneh Farahani. Foto: Markus Marcetic/Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien
Fataneh Farahani. Foto: Markus Marcetic/Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

 

Människor flyr från krig, fattigdom, förföljelse och svåra klimatförändringar. Global migration ställer oss inför nationella och globala utmaningar och existentiella funderingar. Är flyktingmottagande ett lands humanitära skyldighet? Vilka ideologiska, politiska och sociala funktioner fyller gästfrihet? Vilka kvalificerar sig för att bli mottagna? Hur formar och formas gästfrihet av kön, ålder, etnicitet och klass? Det är några av de frågor som Fataneh Farahani vill ta reda på i sin normkritiska studie som placerar migration i ett större sammanhang.

Maktrelation mellan värd och gäst

– De formella och informella krav på hur en gäst ska bete sig finns ständigt närvarande i de oändliga debatterna om integration. Gästfrihet som praktik och politik bygger på en maktrelation mellan värd och gäst. Gästfrihet och dess gränser villkorar värdens handlande och gästens handlingsutrymmen. Att välkomna någon i sitt hem destabiliserar inte nödvändigtvis värdens priviligierade position, snarare manifesteras ett privilegium, säger Fataneh Farahani, docent vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.

Studien ska undersöka hur gästfrihet praktiseras och villkoras i Stockholm, London och Sydney. Ingångarna är civila organisationer som stödjer asylsökande och papperslösa migranter, exempelvis ”Ingen människa är illegal”, men analyserna kopplas också till historiska och ständigt föränderliga politiska kontexter.

Vill etablera resurscenter

Som Wallenberg Academy Fellow vill Fataneh Farahani etablera ett internationellt akademiskt resurscenter för migrationsfrågor. Centret ska samla forskare och samtidigt kommunicera kunskapen.

– Projektet är viktigt både vetenskapligt och i samhället. Det politiska landskapet är trögrörligt men också föränderligt, som vi sett i samband med de senaste månaders medierapportering från flyktingkatastrofen. Det är av största vikt att följa och undersöka de samhälleliga förändringsprocesser som pågår just nu, säger Fataneh Farahani.

Om Wallenberg Academy Fellows:

Wallenberg Academy Fellows är ett program som stödjer några av landets och världens mest lovande unga forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Det femåriga anslaget ger unga forskare en möjlighet att etablera sig i forskningskonkurrensen och ta sig an svåra och långsiktiga forskningsfrågor. 2015 har 29 forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows, tre av dessa kommer att bedriva sin forskning vid Stockholms universitet.

Mer om Fataneh Farahanis forskning.