Helen Frowe, forskare vid Institute for Ethics, Law and Armed Conflict vid Oxford, har arbetat med föreställningar om rättfärdiga krig. Hon menar att det ”regelverk” för rättfärdiga krig som utvecklats på basis av exempelvis Augustinus och Tomas av Aquinos skrifter är föråldrat eftersom det bara reglerar staters rättigheter och skyldigheter. I vår tid, speciellt efter 9/11, har det blivit allt viktigare att reda ut i vilken mån enskilda individers och mindre gruppers kan ställas till ansvar i samband med krigshandlingar. Vilket ansvar har soldater som tar order och vilket ansvar faller på de ledare som ger order? Hennes filosofiska analys och argumentation kommer att få betydelse för moraliska och juridiska frågor som formar hur vi tänker kring utmätande av rättvisa, och vilka skyldigheter individer har i krigstid. Hon menar att det inte bara är högt uppsatta ledare som ska ställas inför rätta för krigsförbrytelser, utan också stridande på lägre nivåer.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Helen Frowe flytta till Stockholms universitet.