Ilona Riipinen. Foto: Casia Bromberg
Ilona Riipinen. Foto: Casia Bromberg

 

En hög halt partiklar i luften ökar risken för exempelvis astma och hjärt-kärlsjukdom. Dessutom påverkar partiklar i atmosfären det globala klimatet, eftersom de både kan absorbera och reflektera värmestrålning från solen.

För att kunna göra prognoser av atmosfärens partikelhalt har forskare noggrant studerat hur de formas genom mänskliga och naturliga utsläpp. Men detta är endast ena sidan av myntet. Partiklar avlägsnas också kontinuerligt från atmosfären, till exempel när de interagerar med moln, regn, snö och våta ytor. Kunskaperna kring dessa processer är mycket mer bristfälliga, men det ska docent Ilona Riipinen vid Stockholms universitet ändra på.

Kan ge bättre klimatmodeller

– Jag hoppas att vi kan lära oss någonting helt nytt om hur vatten och organiska molekyler interagerar i atmosfären. Det finns många möjligheter när det kommer till tillämpning. Till exempel kan det ge bättre modeller för förståelse av klimatförändringar eller regional luftkvalitet, men också bättre förståelse av utsläpp, säger Ilona Riipinen, forskare vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet.

Ilona Riipinen kommer att utveckla metoder för att göra mer precisa prognoser av både luftkvalitet och klimatets utveckling. Bättre kunskaper kring vad som styr partikelhalten i luften är exempelvis viktigt vid stads- och markanvändningsplanering och för att kunna ta välavvägda politiska beslut när det gäller utsläpp.

Om Wallenberg Academy Fellows:

Wallenberg Academy Fellows är ett program som stödjer några av landets och världens mest lovande unga forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Det femåriga anslaget ger unga forskare en möjlighet att etablera sig i forskningskonkurrensen och ta sig an svåra och långsiktiga forskningsfrågor. 2015 har 29 forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows, tre av dessa kommer att bedriva sin forskning vid Stockholms universitet.

Mer om Ilona Riipinens forskning

Film om Ilona Riipinens forskning