John Fitzpatrick. Foto: Markus Marcetic/Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien.
John Fitzpatrick. Foto: Markus Marcetic/Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien.
 

– Det här anslaget gör det möjligt för mig och min forskargrupp att ta oss de stora frågorna inom området och hjälper oss att förstå mångfalden hos djurs reproduktion, säger John Fitzpatrick vid Stockholms universitet.

Inom evolutionsteorin ryms två huvudsakliga drivkrafter till arters utveckling: överlevnad och fortplantning. Det senare har använts för att förklara varför djur uppvaktar sin partner eller har vackra fjäderdräkter. Den som inte attraherar en partner kommer heller inte att få fortplanta sig. Men vad gör att olika arter har utvecklat olika beteenden och egenskaper för sin fortplantning?

John Fitzpatrick ska undersöka om fortplantningsmetoden har betydelse för det sexuella urvalet, genom att analysera vad som har hänt vid en övergång från en fortplantningsmetod till en annan. Hur har till exempel en art påverkats av att börja föda levande ungar istället för att lägga ägg? Eller när den har gått från extern till intern befruktning?

Han kommer att analysera hela djurlivets släktträd för att se om det går att koppla olika evolutionära övergångar till förändrade sexuella karaktärsdrag. Han ska även specifikt analysera fiskar inom familjen ”levandefödande tandkarpar”. Målet är en enhetlig förståelse av den sexuella evolutionen inom hela djurlivets släktträd.

– Tack vare anslaget kommer vi att kunna studera hela bilden och inte bara hur en art fortplantar sig, säger han.

Mer om John Fitzpatrick i universitetets forskningsdatabas. (på engelska)