Karin Lind
Karin Lind, Institutionen för astronomi. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien.

– Målet är att skapa en bild av hur Vintergatan utvecklades i sin barndom. Vilken massa hade de första stjärnorna och hur slutade deras liv? Hur byggdes Vintergatan upp med mindre galaxer som byggstenar? Och hur gick det till när de kemiska grundämnena anrikades?, säger Karin Lind, Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet.

Tack vare ny teleskopi- och spektroskopiteknik är det numera möjligt att studera Vintergatans äldsta stjärnor, som är många miljarder år gammal. De formades några hundra miljoner år efter Big Bang och är fattiga på metaller eftersom många grundämnen ännu inte hade bildats när de skapades.

För att kunna analysera strålningen och spektrumen från dessa tidiga stjärnor har Karin Lind, under sin tid vid Max Planck Institutet i Tyskland, utvecklat en unik och avancerad datormodell. Vid Stockholms universitet ska hon nu hon använda denna modell för att undersöka galaxens tidiga historia. Hon kommer att analysera den kemiska sammansättningen av atmosfären hos miljontals stjärnor som har fötts vid olika tidpunkter i olika delar av Vintergatan. Dessutom ska hon undersöka hur gamla de är och hur de rör sig kring Vintergatans mittpunkt.

– Jag är helt nyetablerad här vid Stockholm universitet. Tack vare mitt Wallenberg Academy Fellowship kan jag starta upp en ny – stor – forskningsgrupp inom stjärnspektroskopi. Vi har potential att sätta universitetet på kartan inom detta fält eftersom det inte varit så utvecklat här tidigare. Anslaget gör att jag kan ha ett mer långsiktigt perspektiv och mer ambitiös målsättning med min forskning, säger Karin Lind.