Länge har forskare enbart kunnat upptäcka planeter i andra solsystem indirekt; som en väldigt liten rörelse i stjärnan som planeten rör sig runt eller som subtil stjärnförmörkelse när planeten passerar över stjärnan. Men den snabba utvecklingen av optiska system gör det nu möjligt att direkt detektera exoplaneter.

Markus Janson, lektor vid Queen's University i Belfast, ska ytterligare förfina den teknologi som används för att spana ut i universum. Projektet kommer att drivas genom storskaliga internationella samarbeten vars direkta mål är hitta exoplaneter. Målet är att få reda på hur vanligt det är med planeter av olika typer i universum; vad de har för atmosfär och andra fysiska egenskaper. På lång sikt hoppas Marcus Janson, som kommer att flytta till Stockholms universitet, få mer kunskap om planeter som liknar jorden och som kan ha vatten på sin yta. Genom att studera atmosfären på dessa planeter kan forskare avgöra om de innehåller liv.