Majoriteten av alla den kemi som sker i levande organismer kontrolleras av speciella proteiner som kallas för enzymer. Det krävs tusentals olika enzymer för att bygga den komplexa struktur som en levande organism utgör.

För att få den kraft som är nödvändig för vissa kemiska reaktioner, utnyttjar många av dessa enzymer olika metaller. Joner av till exempel järn, koppar eller zink kopplar till enzymet och blir sedan till dess förlängda arm. Ett exempel är det röda blodproteinet hemoglobin, som använder sig av järnjoner för att kunna koppla till syre och transportera molekylen till kroppens alla olika delar.

Som Wallenberg Academy Fellow ska Martin Högbom, forskare vid Stockholms universitet, studera samspelet mellan enzymer och metaller. Varför binder till exempel ett enzym enbart järnjoner, medan ett annat enzym fångar upp koppar? Och hur påverkar kopplingen till enzymet metallens egenskaper och förmåga att utlösa vissa kemiska reaktioner? Denna grundläggande forskning är viktig för att förstå några av livets mest fundamentala processer.