Den process genom vilken livet omvandlar energi ur föda, cellandning, sker inuti mitokondrierna. Cellandningen är en av livets absolut mest sammansatta processer. Den involverar flera gigantiska proteinkomplex som pumpar ut positivt laddade protoner från mitokondriens inre delar. Detta leder till en laddningspotential, som i ett batteri. Potentialen utnyttjas för att bygga energirika molekyler som flödar ut i cellen och driver alla viktiga processer.

Martin Ott, forskarassistent vid Stockholms universitet, ska på en mycket grundläggande nivå studera hur ett av de stora proteinkomplexen, cytokrom bc1-komplexet, i andningskedjan byggs ihop. Komplexet innehåller tio stycken olika proteiner och flera olika metallinnehållande kemiska grupper. De kunskaper Martin Ott kommer ta fram som Wallenberg Academy Fellow är grundläggande för förståelsen av liv och kan också få betydelse inom medicinen. Många olika sjukdomar, så väl som åldrande, är kopplat till dysfunktionella mitokondrier.