Astronomen Matthew Hayes vid Stockholms universitet är en av 29 unga lovande forskare som får långsiktig finansiering inom karriärprogrammet Wallenberg Academy Fellows. Hans forskning handlar om att blicka in i universums ungdom för att förstå gastillförseln och stjärnbildningen i tidiga galaxer.

Teoretiska simuleringar av universum

Teoretiska datorsimuleringar av universums tidiga och avlägsna galaxer visar att de var insvepta i gigantiska moln av neutralt väte och att de skickade ut extremt stark ultraviolett strålning. Denna strålning ska ha slagit ut elektronerna från väteatomerna och skapat det varma joniserade medium som nu genomsyrar intergalaktiska rymden.

Problemet är att simuleringarna inte stämmer överens med de observationer som har gjorts i verkligheten. Ljus från den kalla gasen är extremt svårt att detektera, och den ultravioletta strålningen som har observerats från avlägsna galaxerna är för svag. Som Wallenberg Academy Fellow ska Matthew Hayes vid Institutionen för astronomi, Stockholms universitet, studera tidiga galaxer genom det avancerade instrumentet Very Large Telescope (VLT) i Chile. Han ska också undersöka mer närbelägna galaxer genom Hubbleteleskopet. Med nya banbrytande simuleringar vill han kunna förklara galaxernas utveckling i vårt tidiga universum och hur de skiljer sig från moderna galaxer.

Vad anslaget betyder

Matthew Hayes. Foto: Charlotta Hayes
Matthew Hayes.
Foto: Charlotta Hayes

– Anslaget är oerhört betydelsefullt för min forskning och det kunde inte ha kommit vid ett bättre tillfälle. För första gången får jag nu tillfälle att bygga en egen forskargrupp. Vi kommer att kunna fokusera på hur galaxer bildas och ta oss an viktiga grundläggande frågor inom området som de mekanismer som sätter gränserna för galaxer med extremt stor stjärnbildning. Inom en nära framtid kommer vi att veta mycket mer om galaxer och hur de har förändrats genom universums historia, säger Matthew Hayes.

Läs mer i Stockholms universitets forskningsdatabas eller på Matthew Hayes webbsida.

Wallenberg Academy Fellows

Programmet har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Anslaget som följer med utnämningen uppgår till totalt mellan 5 till 9 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första perioden finns möjlighet att söka stöd för ytterligare fem år.