Programmet Wallenberg Academy Fellows skapades av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien. Programmet omfattar omkring 150 femåriga tjänster med start under perioden 2012–2016 och därefter möjlighet till förlängning. Målsättningen med programmet är att ge unga forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap en arbetssituation som medger fokus på forskning och möjlighet att angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Wallenberg Academy Fellows utlyses även för år 2017. Därefter kommer Stiftelsen att årsvis besluta om framtida utlysningar som sannolikt kommer att ske vartannat år från 2019.