Oscar Agertz. Foto: Markus Marcetic/Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien.
Oscar Agertz. Foto: Markus Marcetic/Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien.
 

När forskare simulerar universums utveckling i superdatorer lyckas de ofta endast enbart förutspå framväxten av extremt massiva galaxer. Bildandet av tunna spiralgalaxer, som vår egen Vintergata, är svåra att förstå utifrån de teorier som finns idag.

En stor brist är att det saknas kunskap om hur massiva stjärnor påverkar galaxers utformning. Hur kan till exempel den enorma mängd energi som frigörs från döende stjärnor leda till att material slungas ut från galaxer?

För att få en bättre förståelse för samspelet mellan stjärnor och galaxer kommer Oscar Agertz, vid University of Surrey, England, att genomföra superdatorsimuleringar där massiva stjärnor föds och dör samtidigt som han följer utvecklingen av en galax. Ingen forskare har tidigare genomfört simuleringar som inkluderar objekt som har så enormt olika storlek, men det är nödvändigt för att få fram en detaljerad modell för hur galaxer bildas och utvecklas i universum. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Oscar Agertz att flytta sin verksamhet till Stockholms universitet.

– Det en stor ära att bli Wallenberg Academy Fellow. Detta gör det möjligt för mig att starta en grupp som verkligen kan fokusera på mitt forskningsprogram, säger Oscar Agertz.