På 1960-talet föreslog forskare en utvidgning av standardmodellen som gav elementarpartiklarna massa, men också förutsåg en ny partikel, den så kallade Higgspartikeln. När forskare sommaren 2012 hittade Higgspartikeln genom experiment vid CERN var det en stor framgång för standardmodellen – den hittills bästa beskrivning som fysiker har av materiens uppbyggnad. Samtidigt kan teorin vare sig förklara gravitation eller universums mörka materia. Det visar att den är ofullständig.

Genom att analysera data från experiment vid partikelacceleratorn i CERN, ska Sara Strandberg, lektor vid Stockholms universitet, undersöka hur standardmodellen kan modifieras för att blir mer allomfattande. En tes går ut på att det för varje elementarpartikel i standardmodellen finns en ”supersymmetrisk partikel” som har liknande egenskaper men en större massa. Den lättaste av dessa supersymmetriska partiklar skulle kunna vara den som utgör den mörka materien. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Sara Strandberg söka efter dessa supersymmetriska partiklar. Hittar hon bevis för deras existens, kommer hon kunna lösa en rad av universums gåtor.