År 2013 utsågs Axel Englund, Institutionen för kultur och estetik, Rachel Foster, Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) och Martin Ott, Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) till Wallenberg Academy Fellows. De har nu av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) beviljats femåriga förlängningsanslag på 8 750 000 kronor vardera.

Axel Englund undersöker musikens roll i den modernistiska poesin, speciellt hos de tre författarna Stéphane Mallarmé, Rainer Maria Rilke och T. S. Eliot. Målet är att öka förståelsen om oss själva och världen.

Läs artikeln Han utforskar gränslandet mellan litteratur och musik på KAW:s webb. 

Rachel Foster studerar hur symbiosen mellan kiselalger och kvävefixerande cyanobakterier fungerar på molekylär nivå. Kiselalger och kvävefixerande cyanobakterier lever tillsammans i världshaven och de är betydelsefulla för kvävets och kolets kretslopp. Kunskapen kan öka förståelsen om både växternas evolution och om vårt framtida klimat.

Läs artikeln Livsviktig symbios i världens hav på KAW:s webb.

Martin Ott forskar på cellernas energifabrik, mitokondrierna. Målet är att förstå hur de tillverkar proteiner och hur proteinerna byggs ihop i andningskedjan, en del av den livsviktiga cellandningen. Kunskapen kan på sikt få betydelser för sjukdomar som beror på att mitokondrierna inte fungerar som de ska.

Läs artikeln Han söker detaljerad kunskap om cellernas energifabrik på KAW:s webb.  

Läs mer om Wallenberg Academy Fellows vid Stockholms universitet.