Wallenberg Academy Fellows

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Priser & utmärkelser
  6. Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Wushi Goldring, Matematiska institutionen. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien.

Hur mycket av geometrin kan genereras av matematiska grupper?

Wushi Goldring undersöker om gruppteorin spelar en större roll inom geometrin än man tidigare har förstått.

Johannes Haushofer

Kan ett villkorsfritt engångsbidrag bekämpa fattigdom?

Johannes Haushofer har tidigare visat att ”villkorsfria kontantöverföringar” har en stor och positiv inverkan på mottagarna. Nu ska han studera den långsiktiga effekten av dem.

Ville Kaila

Kartlägger livets energiteknik på molekylnivå

Ville Kaila detaljstuderar energiomvandlingen i celler, bland annat för att kunna återskapa de naturliga processerna och producera hållbara solbränslen.

Karin Lind

Kemiska fingeravtryck avslöjar Vintergatans historia

Karin Lind använder avancerade datormodeller för att kartlägga den kemiska sammansättningen i Vintergatans äldsta stjärnor och på så sätt undersöka hur stjärnorna utvecklades i vår galax barndom.