Wallenberg Academy Fellows

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Priser & utmärkelser
  6. Wallenberg Academy Fellows
Stefano Bonetti Foto Markus Marcetic©Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien

Utforskar okända territorier i kvantvärlden

Stefano Bonetti undersöker hittills outforskade företeelser i kvantvärlden med syftet att skapa en grundläggande förståelse för kvantmaterial.

Maria Hermanns. Foto Markus Marcetic©Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien

Jakten på nya exotiska material

Maria Hermanns ska undersöka vilka nya materietillstånd som är teoretiskt möjliga att förverkliga, och vilka egenskaper de nya materialen förväntas ha.

Claudia Mohr. Foto Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien

Hur påverkar mänskliga utsläpp molnen?

Claudia Mohr kommer att studera hur vattenånga kondenserar kring aerosolpartiklar eller luftburna partiklar, för att bättre förstå hur mänsklig aktivitet förändrar molnbildningen och klimatet.

Dan Petersen. Foto Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien

De abstrakta rummens geometri

Dan Petersens specialområde, teorin för modulirum, har bland annat kopplingar till talteori och den moderna fysikens strängteori.

Johanna Rickne Foto Markus Marcetic©Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien

Kön, karriärer och politisk representation

Arbetsmarknaden och politiken är präglad av ojämlikheter när det gäller kön, utrikes bakgrund och samhällsklass. Vilka konsekvenser får det och hur påverkas graden av ojämlikhet av politiska reformer?

Rike Stelkens Foto Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien

Går evolution snabbare tack vare hybrider?

I sin forskning ska Rike Stelkens undersöka hur hybridisering ökar den genetiska mångfalden som kan skydda arter från att dö ut i en föränderlig värld.

Jiayin Yuan Foto Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien

Skräddarsydda kolmembran kan generera framtidens energi

Jiayin Yuan utvecklar metoder för att framställa moderna och funktionella kolmembran som är specialdesignade för vissa kemiska reaktioner och energiframställning.

Om Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows skapades av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 universitet. Målsättningen är att ge unga forskare möjligheten att fokusera på forskning och angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.