Sedan 2012 är David Drew, Institutionen för biokemi och biofysik (DBB), Helen Frowe, Filosofiska institutionen och Martin Högbom, Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) Wallenberg Academy Fellows liksom Sara Strandberg, Fysikum, som varit Wallenberg Academy Fellow sedan 2013. De fyra har nu av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) beviljats ytterligare femåriga anslag på 5 eller 5,5 miljoner kronor inom Wallenberg Scholars-programmet.

Wallenberg Scholars är ett program för att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Tanken är forskarna ska kunna arbeta långsiktigt, med mindre belastning att söka externa anslagsmedel och med en högre ambitionsnivå för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning. Anslaget ger också forskarna en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt.

Läs mer om Wallenberg Scholars på Knut och Alice Wallenbergs stiftelses webb.