Per Krusell. Foto: Eva Dalin
Per Krusell. Foto: Eva Dalin
 

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Universiteten har inbjudits att nominera enskilda forskare, som genom sin forskning och utvecklingspotential, förväntas bidra till att förstärka den aktuella profilen för sitt universitet.

15 miljoner i anslag till varje forskare
Varje utsedd forskare får ett femårigt fritt disponerbart stöd till sin forskningsverksamhet om 3 miljoner kronor per år. Avsikten är att de utvalda forskarna ska kunna arbeta med en högre ambitionsnivå, med mindre belastning att söka externa forskningsmedel, för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning och en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt.

 

Anslag till Per Krusell
En av årets Wallenberg Scholars är Per Krusell, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.
I en kommentar säger Per Krusell att anslaget ska kunna användas till att utöka gruppen som sysslar med klimatforskning genom att anställa en meriterad klimatforskare vid Stockholms universitet.
Mer information om Per Krusells forskning.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär och har de senaste fem åren delat ut 4,8 miljarder kronor till främjande för svensk forskning och svenska forskare.

Samtliga årets Wallenberg Scholars
Siv Andersson, professor i molekylär evolution, Uppsala universitet
Peter Andrekson, professor i fotonik, Chalmers Tekniska Högskola
Daniel Conley, professor i kvartärsgeologi, Lunds universitet
Johan Ericson, professor i utvecklingsbiologi, Karolinska institutet
Andrew Ewing, professor i analytisk kemi, Göteborgs universitet
Hans Hertz, professor i biomedicinsk teknik, Kungl. Tekniska högskolan
Lars Hultman, professor i tunnfilmsfysik, Linköpings universitet
Svante Janson, professor i matematik, Uppsala universitet
Per Krusell, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet
Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi, Linköpings universitet