Wallenberg Scholars

Wallenberg Scholars

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Anslaget, 15 miljoner kronor fördelat över fem år, får disponeras fritt.

  • Gunnar von Heijne Gunnar von Heijne: Kunskap om membranproteiner viktigt för läkemedelsutveckling Bättre förståelse för hur cellen tillverkar membranproteiner ger ett viktigt underlag för framtida forskning både inom den biologiska grundforskningen och läkemedelsutvecklingen. Tack vare ett nytt anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse får professor Gunnar von Heijne möjlighet att ta sig an nya frågeställningar i forskningen om membranproteiner.
KAW-loggan