Forskaren och författaren Yvonne Hirdman får utmärkelsen, och tillhörande summa på 100 000 kronor, för sina prestationer inom forskningskommunikation och populärvetenskap.

Juryns motivering:
"Yvonne Hirdman belönas för sin mångåriga gärning som historiker och genusforskare. Med sin medryckande sakprosa lyckas hon med konstgreppet att både skava och fängsla på samma gång," löd juryns motivering.

Om Lars Salvius

Lars Salvius-föreningen har sitt namn efter Lars Salvius, som var en allmänbildad, språkintresserad och innovativ boktryckare på 1700-talet. Han moderniserade svensk stavning och grammatik, skrev en geografibok om Uppland och gav ut en ekonomisk veckotidskrift, Lärda tidningar. Han satsade även på att ge ut vetenskapliga alster – något som andra boktryckare ansåg olönsamt – och förstod att göra denna ”smala” sektor vinstgivande. Bland annat var han förläggare åt Kungliga Vetenskapsakademien. Lars Salvius såg till att ge boktryckarna drägliga villkor. Han skapade även vår första universalbokhandel och inrättade vårt första lånebibliotek.