Promotionen i Stadshuset2015. Photo: Niklas Björling

Hedersdoktorer

Universitetet utser årligen hedersdoktorer, personer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning.

Stockholms universitets hedersdoktorer

Medaljer

Stockholms universitets stora guldmedalj och Stockholms universitets medalj av 8:e storleken i band delas ut till personer som på olika sätt har främjat universitets verksamhet.

Stockholms universitets medaljer

Pedagogiska priset - Årets lärare

Varje år utser rektor mottagare av det pedagogiska priset – Årets lärare. Studenter och personal nominerar engagerade lärare och kollegor som gör framstående pedagogiska insatser.

Pedagogiska priset – Årets lärare

Stockholmspriset i kriminologi

Sedan 2006 delar Stockholms universitet ut ett internationellt pris inom kriminologiämnet, Stockholmspriset i kriminologi. Priset är instiftat med stöd av Justitiedepartementet.

Stockholmspriset i kriminologi

Forskare vid Stockholms universitet belönade av externa aktörer

Göran Gustafssonprisen

Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning delar årligen ut stora fleråriga anslag till forskare inom molekylärbiologi, fysik, kemi, matematik och medicin.

Göran Gustafssonprisen

Nobelpriset

Sedan 1901 har fyra forskare verksamma vid universitetet tagit emot Nobelpriset. Dessutom har en forskare belönats med Sveriges Riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Flera av universitetets forskare ingår i de kommittéer som utser pristagare och varje år den 8 december hålls Nobelprisföreläsningar i Aula Magna.

Nobelpriset

Wallenberg Academy Fellows

Flera av universitetets yngre forskare är Wallenberg Academy Fellows. De ingår i ett program skapat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att ge unga forskare möjligheten att fokusera på sin forskning och angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Wallenberg Academy Fellows