Södra Huset, Hus A-F i Frescati

Frescati. Photo: Eva Dalin

Måndag–torsdag öppet 06.30–22.00
Fredag öppet 06.30–20.00
Lördag–söndag öppet 08.00–18.00

STÄNGT alla röda dagar

Universitetet har stängt alla röda helgdagar, samt påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Variationer kan förekomma på enstaka byggnader och institutioner. Kontakta respektive institution.

Öppet/stängt för olika funktioner inom universitetet

Registrator

Måndagfredag 09.0011.00 samt 13.0015.00
E-post, samtliga registratorärenden: registrator@su.se

Studentavdelningen

Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, Frescati.

Infocenter öppettider:

Avvikande öppettider

Aktuella ändringar av Infocenters öppettider:

30 maj: Stängt
3 jnui: Öppet 08.00-13.00
6 juni: Stängt
21 juni: Stängt
17 juni
16 augusti:
måndag
–fredag 08.0016.00

För ordinarie öppettider se nedan

måndagtorsdag 08.0018.00
fredag 08.0016.00

För mer information och öppettider för övriga delar av Studentavdelningen: su.se/studentservice

Studenthusets (själva byggnaden) öppettider:

måndag-torsdag 06.3022.00
fredag 06.3020.00
lördag-söndag 08.0018.00

Servicecenter – Frescati södra

Hus D, plan 4 (vid Stockholms universitetsbibliotek)

Öppettider:
måndag–fredag, klockan 08.00–16.30 (under perioden 16 september–30 april)  
måndag–fredag, klockan 08.00-16.00 (under perioden 1 maj–15 september)

Beställningar, felanmälan och frågor: su.se/serviceportalen

IT-avdelningen, Helpdesk, Studentkåren, SU-Butiken

STÄNGT alla helger och helgdagar (röda dagar).

Universitetsbiblioteket

Frescatihallen, träningshall

Saknas din verksamhets öppettider?

E-posta korrekta uppgifter till suwebb@su.se