Byggnader

Byggnader inom Frescati

 • Allhuset, Stockholms universitet Allhuset Allhuset är ritat av arkitekt Ralph Erskine (1914-2005) och invigdes 1980.
 • Biologihuset, Stockholms universitet Arrheniuslaboratorierna Den första byggnaden ritades av Carl Nyrén och invigdes 1973. Biologihuset och Kemiska övningslaboratoriet ritades av Nyréns arkitektkontor och invigd 1985 respektive 1995.
 • Aula Magna vid Stockholms universitet Aula Magna Aula Magna är ritad av arkitekt Ralph Erskine tillsammans med Lars Wilson och invigdes 1997.
 • Bergianska stiftelsens huvudbyggnad i Bergianska trädgården Bergianska stiftelsens huvudbyggnad Huvudbyggnaden uppfördes 1936 efter ritningar av arkitekten Erik Fant.
 • Bloms hus vid Stockholms universitet Bloms hus Blom hus är ritat av arkitekten Fredrik Blom, som räknas som Sveriges främste arkitekt under 1800-talets första tredjedel, och invigdes 1838.
 • Botaniska institutionens byggnad vid Stockholms universitet Botaniska institutionens byggnad Byggnaden är ritad av arkitekten Lars Myrenberg för att inhysa Botaniska institutionen och invigdes 1964.
 • Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården Edvard Andersons växthus Växthuset beställdes av Kungliga Vetenskapsakademien och är ritat av arkitekten Per Rune Semrén. Invigningen skedde den 7 juni 1995 av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.
 • Frescati Hagväg 8, Stockholms universitet Frescati Hagväg Husen längs Frescati Hagväg är uppförda mellan 1917 och 2012. Bland arkitekterna finns Charles Lindholm, Cyrillus Johansson och Gunnar Forszén.
 • Frescatibackehusen vid Stockholms universitet Frescatibackehusen Frescatibackehusen byggdes under åren 1940-1944 för Kungliga Veterinärhögskolan och Statens Veterinärmedicinska anstalt, efter ritningar av arkitekterna Gunnar Asplund och Joel Lundeqvist.
 • Frescatihallen vid Stockholms universitet Frescatihallen Frescatihallen hette från början Aktiverum, ritades av arkitekten Ralph Erskine och invigdes 1983.
 • Frescativägen 54 vid Stockholms universitet Frescativägen 54 Byggnaden är ritad av funkisarkitekten Paul Hedqvist. Invigningen förättades av Gustav VI Adolf den 9 september 1963.
 • Gamla orangeriet i Bergianska trädgården Gamla orangeriet Gamla orangeriet byggdes 1926 och är ritat av arkitekten Erik Fant.
 • Geovetenskapens hus vid Stockholms universitet Geovetenskapens hus Geovetenskapens hus är ritat av Nyréns arkitektkontor i Stockholm med Snorre Lindquist som ansvarig arkitekt efter planutredningar och programskisser av Anders Pyk och Dag Cavallius.
 • Gréens villa vid Stockholms universitet Gréens villa Gréens villa är byggd på 1880-talet och ritad av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd.
 • Gula Villan, Stockholms universitet Gula villan Gula villan ritades av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd och byggdes 1883 som bostad för intendenten Abraham Forssell vid Kungliga Lantbruksakademien.
 • Hus 3 i Kräftriktet, vid Stockholms universitet Husen i Kräftriket De flesta hus i Kräftriket är byggda under åren 1908-1912 för Veterinärhögskolans räkning. Husen ritades av arkitekterna Ludwig Peterson och Rudolf Enblom. Under 1940- och 50-talen uppfördes ytterligare lokaler.
 • Juristernas Hus vid Stockholms universitet Juristernas Hus Juristernas Hus är ritat av arkitekten Ralph Erskine och invigdes 1991.
 • Kungliga vetenskapsakademien vid Frescati Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) Sedan 1915 finns Kungliga vetenskpsakademien i de nuvarande lokalerna i Frescati. Lokalerna är ritade av Axel Anderberg.
 • Lantis vid Stockholms universitet Lantis Lantis är ritad av arkitekten Erik Josephson och invigdes 1907.
 • Humanistvillan 2016 Manne Siegbahnhusen Manne Siegbahnhusen ritades av arkitekten Gustav Holmdahl och invigdes 1936.
 • Naturens Hus i Bergianska trädgården Naturens Hus Naturens Hus byggdes på 1860-talet som sommarbostad och användes senare av trädgårdens kamrer.
 • Nobelhusen vid Stockholms universitet Nobelhusen Nobelhusen är ritade av arkitekten Rudolf Enblom och invigdes 1909.
 • Skogstorpet vid Stockholms universitet Skogstorpet Skogstorpet är byggt 1866 och användes fram till 1950-talet som lantarbetarbostad, bagarstuga och tvättstuga för dem som arbetade vid Kungliga Lantbruksakademien.
 • Skära villan vid Stockholms universitet Skära villan Skära villan är den äldsta byggnaden på de centrala delarna av Frescati, från omkring 1817.
 • Småbrukarhemmet, Stockholms universitet Småbrukarhemmet Huset byggdes 1906 som ett mönsterhus i syfte att stå som modell för egnahemsbyggen i Sverige. Här ingick från början en ladugård, härbre och trädgård.
 • Stockholms universitetsbibliotek Stockholms universitetsbibliotek (Frescatibiblioteket) Stockholms universitetsbiblioteks nuvarande huvudbyggnad ritades av Ralph Erskine och invigdes 1983.
 • Studenthuset sett söderifrån Foto: Eva Dalin Studenthuset Studenthuset, som är ett miljöhus, ritades av Erséus arkitekter och är anpassat med tanke på funktionsvariationer. Huset invigdes 2013.
 • Sveavägen 160-162, Sveaplan i Stockholm Sveavägen 160-162 Byggnaden från 1936 ritades efter en tävling av arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdahl som ”Högre Allmänna Läroverket för flickor å Norrmalm”.
 • Södra huset ute. Foto: Eva Dalin Södra huset Södra huset ritades av arkitekten David Helldén efter en nordisk arkitekttävling och invigdes 1971.
 • Tunnelbaneuppgången vid Stockholms universitet Tunnelbaneuppgången - Universitetet Entrébyggnaden är ritad av David Helldén och invigdes 1975 som den 75:e tunnelbanestationen i Stockholm.
 • Alba Nova Universitetscentrum AlbaNova Byggnaden ritades av Henning Larsen och invigdes av kung Carl XVI Gustaf 2001.
 • Victoriahuset vid Bergianska trädgården Victoriahuset Victoriahuset byggdes för att kunna odla och visa upp jättenäckrosen Victoria. Huset är ritat av Ivan Örtendahl och invigdes 1900.
 • Villa Bellona vid Stockholms universitet Villa Bellona Villa Bellona ritades av arkitekten Lars Johan Lehming och är en av sju så kallade ”professorsvillor” som byggdes omkring 1906.
 • Wallenberglaboratoriet vid Stockholms universitet Wallenberglaboratoriet Wallenberglaboratoriet är ritat av arkitekten Lars Myrenberg och invigdes 1970.

Vägbeskrivning

Huvuddelen av Stockholms universitet är beläget vid Frescati

 • T-banestation: Universitetet.
 • Roslagsbanan: Universitetet.
 • Buss: Bussarna 50, 540, 608 samt 670.
 • Bil: östra sidan om Roslagsvägen norr om Roslagstull.