Historik

Allhuset
Allhuset

Allhuset kom till efter intensiva diskussioner mellan arkitekten, studenterna och byggnadsstyrelsen. Huset är ritat av arkitekt Ralph Erskine (1914-2005) och invigdes 1980. Det är byggt utifrån en triangulär plan och takets stigande och fallande ytor medverkar till att ge byggnaden ett oregelbundet utseende. De dominerande materialen i exteriören är rött tegel, laserat trä och glas. Allhusets trappa, i rå betong, har fått formen av en talarstol, vänd mot en liten amfiteater.

Allhuset är utfört i tre plan. Karaktäristiskt för byggnadens arkitektur är de kraftigt utkragande taken och den långt nerdragna takspetsen i norr som samtidigt fungerar som takavvattning. Erskines förkärlek till naturmaterial och obehandlad betong kommer till sin rätt i Allhuset. Här blandade han träpaneler, limträbalkar, rött fasadtegel, klinkerplattor, träullsplattor (i taken) och betong (i trappor) på ett intressant sätt. Syftet med Allhuset var att bygga ett samlingshus för studenterna.

Vad som finns här idag

Restaurang, bokhandel, Rotundan och Lärarjouren.

Kul att veta

Allhuset tilldelades 1980 det prestigefyllda Svenska Arkitekters Riksförbunds (SAR:s) Kasper Salinpris.