Historik

Arrheniuslaboratorierna
Arrheniuslaboratorierna

Den första byggnaden (nr 10) ritades av arkitekten Carl Nyrén (1917-2011) och invigdes 1973. Den byggdes för kemiinstitutionerna och räknas som ett av de mest konsekventa och arkitektoniskt lyckade exemplen inom stilen ”strukturalismen”. Enligt denna använde arkitekten en serie standardiserade, prefabricerade betongelement till pelare, balkar, bjälklagsplattor och trappor, där fasadelementen skulle garantera både flexibilitet, föränderlighet och obegränsad utbyggbarhet. Totalt består byggnaden av fyra relativt smala byggnadskroppar som fogats samman så att en långsträckt, helt omsluten gård i nord-sydlig riktning bildas. Exteriören består av obehandlade betongpelare med kraftigt utskjutande klackar bakom vilka släta betongbröstningar och låga fönsterband avtecknar sig. Vissa fasadpartier är, liksom takens väldiga ventilationshuvar, klädda med silverfärgad rostfri plåt. 

Kemiska övningslaboratoriet (nr 16. Hus A, B, E)

Kemiska övningslaboratoriet
Kemiska övningslaboratoriet

Byggnaden är ritad av Nyréns arkitektkontor genom arkitekten Thomas Rosén och invigd 1995. Den består av ett prefabricerat system där fasaderna bakom pelarstommen har fått en traditionell karaktär med infärgade bröstskivor och faluröda snickerier. 

 
 
 
 

Biologihuset (nr 14-18. Hus E, F, G)

Biologihuset
Biologihuset

Byggnaden är ritad av Nyréns arkitektkontor genom arkitekten Bertil Brodin och invigd 1985. Den består av tre parallella, nord-sydligt orienterade huskroppar som bundits samman i de övre planen med glasade spänger. Den är också uppbyggd av långa prefabricerade system med en speciell utformning av fönstren. I söder öppnar sig byggnaden med generösa balkonger. Husets enda hörsal har brutits ut till en separat volym som klätts med grönmålad träpanel.

Vad som finns här idag

Institutioner inom kemi och biologi.

Kul att veta

Byggnaderna har fått sitt namn efter kemisten Svante Arrhenius, som fick Nobelpriset i kemi 1903. Den första byggnaden har bland annat inspirerat regissören Mikael Håfström, som lät den utgöra företaget Angila Medicals anläggning i filmen ”Hassel - Botgörarna” från 1991.